Credit Card Bit
ILS
ILS | עב

״אמא את לא יודעת מה קורה לי כשהדלת של הגן נסגרת״

מתוך יעד
גוייס על-ידי תורמים
תרומה מהירה

ישראל 2023. המציאות של ילדי ישראל עגומה. כמעט כל ילד שלישי חווה פגיעה בגן הילדים והכל ממשיך כרגיל.


אנחנו מטה המאבק למען הילדים. בשנים האחרונות, הפכנו לכתובת היחידה שלכם ההורים, אלו שלא ישנים טוב בלילה, דואגים ולא עלינו, אלו שמגלים את הנורא מכל. אנחנו מלווים אלפי הורים. מאות פרשות. 

אלו שקראתם עליהן בחדשות, ואלו שתקראו עליהן מחר. 


בהתנדבות מלאה, ללא מימון, ללא גב כלכלי, ללא לוביסטים.

בכל צעד למיגור התופעה, אנחנו שם. 

חקיקה, הפגנות, ליווי ההורים בנבכי מערכות הצדק, תמיכה והכלה. 

היום אנחנו צריכים אתכם בחזרה. הורים יקרים, המטה זקוק לכם. 


פתחנו את קמפיין מימון ההמונים הזה לטובת השלמת כמה משימות חשובות ביותר:


1. מימון צעדים נוספים לרבות משפטיים במטרה לקדם את תיקון חוק המצלמות, אשר יקבע בין היתר על חובת התקנת מצלמות בגני עירייה וחינוך מיוחד בגילאי 3-6, במטרה לשמור על כל ילדי הגיל הרך.

2. רכישת עוד אמצעי עזר לבדיקה וחשיפה של אירועים.

3. תקציב פרסום להמשך העלאת המודעות לתופעה הרחבה והקשה הזו.


בשיר הנושא שלנו, זה שמושמע בכל אירוע רשמי ולא רשמי שלנו, אנחנו זועקים בקולי קולות את השאלה: 

״מי יציל אותנו, אותנו הילדים״? עיזרו לנו להמשיך ולהציל עוד ועוד ילדים. היו אלו שיצילו אותם והצטרפו אלינו למאבק.


מהל"ה - מטה המאבק למען הילדים (ע"ר).
מספר עמותה - 580749810

דף העמותה במאגר משרד המשפטים

מוזמנים לפנות אלינו בפניות דרך האתר שלנו

₪50 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏600.00 ₪
₪50 תרומה חודשית
תרומה חודשית ללא הגבלה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

₪100 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית לשנה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏1,200.00 ₪
₪100 למשך 24 חודשים
תרומה חודשית למשך שנתיים

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏2,400.00 ₪
₪200 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית ענקית לשנה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏2,400.00 ₪
₪200 תרומה חודשית
תרומה חודשית ענקית

בזכות הבחירה באפשרות תרומה זו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

תורמים
אין תורמים עדיין לקמפיין זה
טוען. . .
מתוך יעד
גוייס על-ידי תורמים
תרומה מהירה
Credit Card Bit
₪50 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏600.00 ₪
₪50 תרומה חודשית
תרומה חודשית ללא הגבלה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

₪100 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית לשנה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏1,200.00 ₪
₪100 למשך 24 חודשים
תרומה חודשית למשך שנתיים

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏2,400.00 ₪
₪200 למשך 12 חודשים
תרומה חודשית ענקית לשנה

בזכות הבחירה באפשרות הזו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!

סך תרומתך יהיה שווה ל ‏2,400.00 ₪
₪200 תרומה חודשית
תרומה חודשית ענקית

בזכות הבחירה באפשרות תרומה זו, מטה המאבק יוכל להמשיך לקיים את כלל פעולותיו ולכסות הוצאות קבועות. תודה!